> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 
Cupol Visuella Handlingsplaner

Proaktivitet och visuella handlingsplaner skapar värde!

Ingen överblick och svårt att se helheten i projekt?
I en grafisk helhetsbild hålls arbetet och dokumentationen strukturerat samlat på ett ställe. Planer tas fram med en tydlig och gemensam målbild. Varje aktör kan se både helheten och sin egen roll i sammanhanget. Förankringen är avgörande för att alla ska gå i en enad riktning och nå resultat.

+ Expandera alla - Minimera alla

Ledare når framgång genom att få igenom sina planer kraftfullare
Cupol gör ledaren trygg att våga vara proaktiv, kunna ta beslut och övertyga andra om planen. Det säkerställer att rätt saker görs, att mätbara effekter nås och att resurser används på bästa sätt för att nå önskat resultat. En komplex situation blir snabbt överblickbar i en visuell helhetsbild och ledaren kan även dyka ner i detaljer om så behövs.

I ledningsrummet gör den gemensamma strukturen att påverkan från olika kompetensers egna agendor minskar. Det innebär att arbetet blir mer resultatinriktat med fokus på att nå de gemensamma effekterna/målen.
Samverkande aktörer får större samsyn och ansvar förtydligas
Cupol synliggör roller i sammanhang med en gemensam riktning. En gemensam lägesuppfattning och en enad riktning är avgörande för att olika kompetenser och roller ska arbeta proaktivt och kraftfullt mot samma mål.

I Cupol blir varje aktör delaktig och kan då ta sitt ansvar utifrån helheten samt i sin egen roll i sammanhanget. Detta är väsentligt så att en situation löses kraftfullt och ändamålsenligt.
Varje nivå i organisationen ska våga agera med ett större engagemang
I Cupol ser varje medarbetare både helheten och sin roll i sammanhanget. Det skapar förtroende och stimulerar till engagemang och ökad delaktighet. Varje medarbetare kan förstå och härleda beslut vilket innebär att medarbetarna kan ta större ansvar och vara proaktiv.
Personoberoende ledning och uthållighet under dygnets alla timmar
Enkla insteg gör att chefer kan rotera och hålla ihop arbetet med färdighet och precision över tid. Arbetet bedrivs kraftfullt trots nyckelpersoners ev. frånvaro och den visuella strukturen gör det lätt för en ny aktör att sätta sig in i arbetet.

Tidigare erfarenheter nyttjas mer effektivt än något annat verktyg vi sett. Arbetet är spårbart och kan enkelt kommuniceras ut i organisationen eller till externa samarbetspartners.
 
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33