> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 

Mer om det visuella verktyget

Cupol ger en visuell och tydlig struktur för att hålla komplexa situationer och/eller kreativa processer på en relevant och resultatinriktad nivå.

Cupol skapar förutsättningar för ledningen, samverkansgrupper och aktörer på fältet att ha en enad riktning och en gemensam lägesuppfattning. Överblicken och möjligheten att dyka ner i detaljer bibehåller arbetet på en reell och målinriktad nivå där alla involverade blir delaktiga då alla ser både helheten och sin roll i sammanhanget. Cupol hjälper helt enkelt till att hålla kompassriktningen.

+ Expandera alla - Minimera alla

Mottagare tar emot information så slagkraftigt som möjligt
35% av oss lär sig genom att se bilder och symboler. 25% genom att lyssna och 40% lär sig genom att handla. Människan hör vanligen inte bara till en av de här kategorierna men någon av mottagarkanalerna dominerar. Cupols styrka ligger i att möta alla de tre inlärningssätten - man bygger handgripligen sitt arbete med symboler och bildspråk i kombination med att man pratar och lyssnar. 
Tillvaratar tidigare erfarenheter effektivt på ett nytt sätt
Cupol håller en kraftfull lärprocess levande i en tydlig kontext. Man både planerar arbetet i Cupol, stödjer sig mot systemet under ett genomförande samt utvärderar i samma struktur.

Människors ryggradskunskap, tidigare erfarenheter vid verkliga händelser och övningar tillgodogörs så att arbetet kan bedrivs kraftfullt trots nyckelpersoners frånvaro vid ett skarpt läge.

Handlingsalternativ tas fram på kort tid i en enkel struktur
Manualer öppnas sällan och blir snabbt inaktuella. Rapporter blir ofta hyllvärmare. Cupol har en innovativ, enkel, tydlig och dynamisk struktur där planer lätt revideras i de delar oförutsedda händelser sker. Planerna är spårbara och repeterbara, vilket möjliggör avancerad scenarioplanering med verkliga handlingsalternativ.

Kvalitetssäkrar, validerar, planer så rätt saker görs
I Cupol blir föreslagna aktiviteter och åtgärder mätta mot de delmål / effekter man vill uppnå, vilket säkrar bedömningen att rätt prioriteringar görs och om resurser används på bästa sätt. Men framförallt tydliggörs vad man inte gör så att man kan vidta åtgärder och det skapar kontroll över tid så att aktiviteter inte bara läggs på alternativt glöms bort.
Frågorna vem som gör vad, hur och varför man gör det blir tydliga genom den överblickbara visuella matrisen. Ca 50 Powerpointbilder blir lätt överskådlig i en (1) enda bild.
Enkla insteg så chefer kan rotera och driva arbetet dygnet runt
Arbetet bedrivs kraftfullt trots nyckelpersoners ev. frånvaro och den visuella strukturen gör det lätt för en ny aktör att sätta sig in i arbetet. Det är ett stöd för att bibehålla färdighet och precision över tid.
Användarvänligt och elektronisk dokumentation på ett ställe
Cupol är enkelt, tydligt och strukturerat och du arbetar på ditt vanliga arbetssätt. Det tar bara 40 minuter att lära sig basstrukturen som är byggd i Visio som ingår i Office-paketet. Du bygger en plan över helheten och sedan lägger du helt enkelt in dina vanliga dokument som t ex Word och Excel samt relevanta länkar läggs så att allt väsentlig dokumentation finns samlat på ett och samma ställe.
Vår enkla, tydliga och strukturerade fem-stegs-metod
Om ni inte har en egen metodik som ni vill använda i systemet arbetar vi med en enkel, tydlig och strukturerad metod. Ni förändrar inget grundläggande utan fortsätter att arbeta efter ert nuvarande arbetssätt. Vi och vårt verktyg tydliggör och validerar ert arbete, era verksamhetsplaner och/eller er krisberedskapsplan.

Hela ert arbete kartläggs i en grafisk handlingsplan som ger en visuell helhetsbild vad som skall göras, vem som har ansvaret, hur det ska göras och varför. Genom att mäta de aktiviteter som ni tänkt genomföra med de mål ni vill uppnå så utvärderar vi arbetet för att säkerställa att resurser används på bästa sätt och att rätt saker görs och inget missas.

Detta är de fem stegen;

1. Bestäm det Önskade slutläget – målsättningen

2. Kom överens om Tyngdpunkten – grundläggande gemensamma värderingar för att uppnå målet på önskat sätt

3. Utse de funktioner/förmåger/enheter/divisioner/personer som deltar

4. Definiera kritiska aktiviteter alternativt kritiska framgångsfaktorer

5. Gör tid- eller fasindelning

Utöver detta läggs sedan in;

Definition av önskade delmål alternativt effekter

Specifika aktiviteter/åtgärder

När detta är kartlagt arbetar vårt verktyg automatiskt igenom delmomenten och ger en tydlig visuell överblick hur väl genomarbetat materialet är.

Visuell översikt av plan - mål, delmål och vem som gör vad

Cupol Ledning Plan

GANTT – schema möjliggör planen för genomförande

Cupol Ledning Matris

Matrisen - validerar planen så att den är kvalitetssäkrad

Cupol Ledning Matris

Gratis demo


Mer om...


Broschyr
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33