> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

Nyheter 2007

För att kunna läsa dokument i PDF-format måste du ha en PDF-läsare installerad.
Om du inte har någon, välj gärna någon av nedanstående.

Adobe Reader.
Den mest spridda PDF-läsaren.
Klicka här för att ladda ner en kostnadsfri version
Get Adobe Reader
Foxit Reader
Gratis, liten installation och snabb vid uppstart.
Klicka här för att ladda ner en kostnadsfri version
Get Foxit Reader

Nyhetsarkivet

2010» 2009» 2008» 2007» 2006 » 2005 »
Dotted Divider

2007-11-27 Övning med INEOS NOVA

INEOS NOVA logo
INEOS NOVA Sweden ABs jourgrupp har gjort en skrivbordsövning för att förbättra sin krisberedskapsförmåga med ett verklighetsnära krisscenario - en allvarlig brand i produktionsanläggningen med miljöutsläpp i både vatten och luft.

Gruppen byggde gemensamt en visuell nödlägesplan där företagets helhetsperspektiv kom i fokus. Hela gruppen gick tillsammans igenom processen vid inlednings-, akut-, och efterarbetesfasen för att kunna säkerställa att krisen omhändertas på bästa sätt och att produktionen återupptas så snart som möjligt under säkra former.

Nödlägesplanen byggdes i Cupol där roller och ansvarsområden tydliggjordes. Det blev en engagerad diskussion där det blev tydligt vad som skall göras, vem som är ansvarig, hur det ska göras och i vilken ordning avgörande aktiviteter ska ske.

Några av kommentarerna efter övningen var;
"En säker struktur att följa vid nödläge", "Bra och överskådligt", "Min roll har specificerats och brutitis ned på ett klarare sätt" och "Jag har bättre förståelse och känner mig tryggare"

Dotted Divider

2007-10-31 Cupol nominerat av Försvarsmakten för det multinationella experimentet MNE5

MNE5 LogoFörsvarsmakten har nominerat Cupol som det enda IT-verktyg från Sverige för Krisplanering till Multi National Experiment 5 (MNE5). MNE5 är det Multinationella Experimentet nummer 5 i ordningen, där 27 länder deltar i övningen som startar 2008 och slutar 2010. Huvudsyftet är att planera och genomföra en krishanteringsövning där samverkan mellan civila myndigheter och militärer är huvudtemat.

Kontakta Peter Kimber för mer information » peter.kimber@cupol.net
Mer om Cupol Ledning »

Dotted Divider

2007-10-12 Ny version av NCC dokumenthantering för projekt - PDS 3.8.4

PDS 3.8.4 Screenshot

2007-09-29 släppte vi en ny version av byggföretaget NCCs dokumenthanteringssystem för projekt - PDS.
PDS bygger på samma kodbas som vår produkt Cupol Process.

PDS v3.8.4 har fokuserat på att förbättra vissa funktioner främst vad gäller hanteringen av ritningar och att på utvalda ställen införa ett nytt användargränssnitt baserat på Ext JS-plattformen.

Kontakta Hans-Erik Karlsson för mer information »
Mer information om Ext JS »

 

Dotted Divider

2007-09-20 Frukostseminarium - "Krisledning och helhetsbild" - Människa, metod, verktyg

MåsarÄr din organisation mest händelsestyrd och reaktiv vid en kris?
Den går att få mer proaktiv!

Lars Bergenrup talar om hur man ökar individers och organisationers förmåga att ta initiativ och att få människor att driva frågor och ta ansvar.

Cupol Change AB visar, ett enkelt, konkret och flexibelt planerings- och ledningsverktyg som ett stöd för kraftfull samverkan i gränsövergripande arbete.

Kom och få inspiration!
Passa på och träffa andra med samma problemställningar.
Bjud gärna med hela din lednings- eller samverkansgrupp.
Anmälan: DETTA EVENT HAR GENOMFÖRTS OCH GÅR INTE ATT ANMÄLA SIG TILL
Talare:
Lars Bergenrup Avanti Idékonsult och Hans-Erik Karlsson Cupol Change AB
Datum: 5 oktober kl 8.00-12.00
Plats: Snickarbacken 4, Stockholm (vid Birger Jarlsg.35) Karta Hitta.se
Pris: 295:-/person exkl. moms. (Begränsat antal platser)

Engagemang och aktörskap

Vad skiljer framgångsrika verksamheter från mer statiska? Vad skiljer händelsestyrd krishantering till proaktivt agerande? De framgångsrika verkar ha ”turen” att ha aktiva och handlingskraftiga medarbetare (aktörer). Andra har individer som är passiva (konsumenter). Vår uppfattning är att det är mer framgångsrikt att skapa en kultur med många aktörer, än att försöka byta ut sina konsumerande medarbetare! Skillnaden mellan en aktör och en konsument beror naturligtvis på människors engagemang och förmåga. Hur blir människor engagerade/proaktiva? Hur bidrar sättet att leda och organisera till ökat engagemang / proaktivitet?

Cupol skapar förutsättning för helhetsansvar, delaktighet och enad riktning
Oavsett om det är en stor förändrings- eller samverkansprocess eller om det är en krishändelse som skall hanteras under tidspress så är Cupol ett enkelt och dynamiskt stödverktyg. Cupol är en metod och ett verktyg som ger en snabb överblick och gemensam helhetsbild. En komplex och svår situation blir visuell och överskådlig. Med låga inlärningströsklar kan chefer rotera och ledningen hållas ihop dygnet runt. Cupol håller arbetet strukturerat samlat på ett ställe. Det hjälper till att säkerställa att rätt saker görs, att operativa effekter nås och att resurser används på bästa sätt. Varje individ får både helhetsbilden och ser sin egen roll i sammanhanget, vilket är avgörande för att en situation löses kraftfullt och ändamålsenligt.

Dotted Divider

2007-08-23 Samhällskritiska myndigheter väljer Cupol Ledning för att förbättra sin krisberedskap och samverkansförmåga.

Ledningsskylt

Cupol Ledning är en metod och en mjukvara som är ett nav för kraftsamling där fokus ligger på beslutsförmåga, att människor samverkar och att dokumentation säkerställs så effektivt som möjligt. Den 1 juli började samverkansområdet Skydd Undsättning Vård använda Cupol Ledning för att ytterligare förbättra samhällets krisberedskapsförmåga.

Involverade myndigheter är:

PDF Ladda ner "Beskrivning av SO SUVs arbete i Cupol Ledning" i PDF format [243 kB]

Kontakta Hans-Erik Karlsson för mer information

Dotted Divider

2007-05-23 Uppskattat och höga betyg för Frukostseminariet - När det värsta händer

BeachFritidsresor och Cupol Change höll den 11:e maj ett frukostseminarie på temat När det värsta händer.
Ett brett spektrum av representanter från allt mellan regeringskansliet och utrikesdepartementet till flygbolag och livsmedelsbranschen till studenter och ledarskapsutvecklare träffades på Snickarbacken 4 i Stockholm.

Först fick vi ta del del av Fritidsresors krisorganisation och struktur vid större och mindre krisincidenter. Det var mycket intressant och lärorikt att få inspiration och inblick i deras krishantering.

Därefter presenterade vi Cupol Ledning som är en lämplig metod och ett processverktyg vid komplexa situationer. Det ger ger en visuell helhetsbild och håller allt arbete strukturerat samlat på ett och samma ställe. En generisk ledstång som lämpar sig för många branscher visar det sig.

Nästa frukostseminarium återkommer vi med efter sommaren

Dotted Divider

2007-04-23 Cupol Change AB bisitter Stockholms Hamn under SAMÖ 2007.

SAMÖ 2007Cupol Change AB bisitter Stockholms Hamn under Samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007).
Under den största krisövning som någonsin gjorts i Stockholm ska Cupol Change skuggsitta krisledningsguppen i Stockholms Hamn.

Den 24-26 april ska verktygets Cupol Ledning prövas på sin genomslagskraft i krisledningsrummet utan att i förväg vara känt eller beprövat av deltagarna.

En av systemets styrkor är just att det är enkelt att förstå och sätta sig in i. Vi tror att krisledningsgruppen kommer att få stor hjälp att strukturera och överblicka sitt arbete under övningen tack vare Cupol Ledning.”, säger Hans-Erik Karlsson, delägare på Cupol Change AB.

Läs mer om SAMÖ 2007 på Krisberedskapsmyndigetens webbplats »
Kontakta Hans-Erik Karlsson, Peter Kimber peter.kimber@cupol.net för mer information.

Dotted Divider

2007-04-03 Kom på vårt frukostseminarium med Fritidsresor 11 maj
När det värsta händer - Vilken beredskap har du att hantera det oberäkneliga?

FrukostseminarieTa del av Fritidsresors erfarenheter kring deras struktur och krisorganisation.
Lär känna Cupol Ledning - metod och verktyg för effektiv planering och samverkan.

Fritidsresor; Berättar om sin krisorganisation och struktur när det värsta händer.

Att varumärken och företag kan fällas av illa skötta kriser är ett känt faktum. Dock finns också exempel då krisen, hur stor och svår den än kan tyckas, trots allt stärker förtroendet för företaget eller organisationen. En gemensam nämnare för alla väl hanterade kriser är att organisation och fungerande strukturer har satts i centrum. Fritidsresor berättar om hur företaget hanterade Asienkrisen utifrån perspektivet krisorganisation.

Cupol Ledning; visar ett kraftfullt stöd för att planera inför kriser samt leda och samverka i pressade situationer.

De som förvaltar etablerade synsätt och inte kan arbeta kreativt och dynamiskt får problem. De som ser en manuals begränsningar och istället ser människors samverkan och levande handlingsalternativ som avgörande har chansen att överleva. Cupol Ledning är en metod och ett processverktyg som ger en visuell helhetsbild av en komplex situation och håller allt arbete strukturerat samlat på ett ställe. Det hjälper till att säkerställa att du gör rätt saker, att du når operativa effekter och att resurser används på bästa sätt.

Anmälan till: DETTA EVENT HAR GENOMFÖRTS OCH GÅR INTE ATT ANMÄLA SIG TILL
Tid: 11 maj 2007 kl. 8:00–12:00 Plats: Snickarbacken 4, Stockholm (vid Birger Jarlsg.35) Karta Hitta.se
Pris: 195:-/pers exkl moms (244:-/pers inkl moms)

Dotted Divider

2007-01-29 Högt uppskattat frukostseminarium - När det värsta händer - betyg 8 av 9.

Footprints in the sandFredagen den 19 januari berättade Marie Malmros från Fritidsresor hur företaget hanterade Asienkrisen för att bibehålla och stärka sitt varumärke. Peter Kimber visade hur Cupol Ledning konkret och dynamiskt förbättrar en organisations förmåga att svara an på det oförutsägbara och hantera en kris.

Deltagarna fick kunskap av Fritidsresor hur man undviker att ett varumärke eller företag kan fällas av en illa skött kris. Vi fick exempel på hur krisen, hur stor och svår den än kan tyckas, trots allt kan stärka förtroendet för företaget eller organisationen. En gemensam nämnare för alla väl hanterade kriser är att kommunikationen och informationsarbetet har satts i centrum. Det omfattar både de interna flödena och den externa kommunikationen.

Cupol Change belyste att organisationer som bara bevakar sin position och förvaltar etablerade synsätt och inte kan arbeta kreativt och dynamiskt i en krissituation får problem. De som vågar tänka framåt och planerar med handlingsalternativ har chansen att överleva menade Peter Kimber. Cupol Ledning är ett kraftfullt stöd till ledare för att tryggt kunna ta beslut även i pressade situationer och att säkra att resurser används på bästa sätt.

Är du intresserad av att delta vid vårt nästa seminarium med Fritidsresor skriv till ann.nilsson.ahnstedt@cupol.net så återkommer vi med tid och plats.

Fritidsresor har nyligen köpt Cupol för att vara bättre rustade för framtida oväntade händelser
Cupol ger snabb överblick av händelseförlopp i krissituationer. En komplex och svår situation blir visuell och överskådlig. Med låga inlärningströsklar och tydlig loggning kan chefer rotera och planen hållas ihop dygnet runt.

- Av de tekniska krishanteringssystem vi tittat på har Cupol Ledning bra visuell överblick över händelseförlopp, bra logik och ett modernt ”tänk” jämfört med många andra system, säger Mikael Edwards, Fritidsresor.

 

 
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33