> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 

Om Oss

Våra anställda och partners

Vi har nära samarbete med olika specialister inom ledarskapsutveckling, krishantering, stabs- och ledningsmetodik, mediahantering samt framtagning av det fysiska ledningsrummet.

Affärsidé

Att hjälpa företag och organisationer i världen att genomföra strategiska initiativ och beslut genom tjänster och it-verktyg inom operativ ledning.

Mission

Att skapa samverkan för att uppnå förenade operativa effekter.

Vilka vi är

Hans-Erik KarlssonHans-Erik Karlsson
Verkställande ledning

Hans-Erik är Civilekonom utexaminerad från Stockholms universitet samt Ingenjör inom El och Bygg. Han har även vidareutbildat sig i styrning och planering inriktat för bygg-, fastighet- och IT-branchen. Hans-Erik har varit verksam på koncernnivå i 15 år i olika roller bland annat som affärsutvecklare, affärscontroller, projektledare och IT-chef. Han har verkat i Sverige på bla. NCC, NK och till viss del i de nordiska länderna samt Belgien.

De senaste 10 åren har Hans-Erik arbetat med att planera, strukturera och genomföra ”projekt” som anställd/konsult i roller som chef, projektledare, styrgrupp till styrelseordförande/-medlem. Spännvidd från större affärsutvecklingsprojekt över Norden, bygga upp affärs-och ideella-verksamheter till att implementera IT-system. Dessutom har den breda bakgrunden från stora till små organisationer gett Hans-Erik en stark förståelse till att få människor, struktur och teknik av samverka.

Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33
Mobil: 070-316 50 80
Mail: hans-erik.karlsson@cupol.net

Hans-Erik KarlssonRosario Rojas
Konsult. Ledar- Organisationsutvecklare

Leg. fysioterapeut med en specialist kompetens inom PDK, Psykodynamisk kroppsterapi. Utbildad vid KI, Karolinska Institutet, i Stockholm.

Rosario Rojas har också en bakgrund som artist, där hon under 13 års tid, i huvudsak arbetat med projekt inom kultursektorn i Sverige och Europa. Vilket har bidragit till hennes kreativa och okonventionella tillvägagångssätt att skapa, leda och forma projekt.

Hon har de senaste 7 åren riktat in sig på ”mjuka värden” och på den enskilda människan behov för personligutveckling. Genom att visa den potential som finns i varje enskild individ och dess påverkan på gruppen som helhet, kan mer kreativitet och livskraft frigöras.

Hon förmedlar också kunskap om vikten av en levande kommunikation och närvarande medvetenhet för att bidra till en kulturbärande miljö som främjar människans tillväxt och expansion, vilket i sin tur ger expansion och tillväxt till projektet/organisatonen.

Mobil: 0733-78 02 92 Fax: 08-601 30 33
Mail: rosario.rojas@cupol.net

Erik Heidebäck

Erik Heidebäck
Partner - Senior konsult

Erik har en fil kand med inriktning mot Informationsteknik samt ingenjör, maskin/motor.
Sedan 1988 har Erik jobbat inom Fastighet med inriktning mot verksamhetsutveckling och IT. Vanliga roller har varit systemutveckling, systemchef och projektledning. Specialkompetens inom ärende- och dokumenthantering.

Erik har lång erfarenhet av kartläggning av processer, projektledning och utredningar, verksamhetsanalyser, upphandling, integration och förvaltning liksom genomförandet av ledningsseminarier. Erfarenhet finns från alla de vanligaste tekniska plattformarna inklusive Lotus Domino och Microsoft SharePoint Portal Server.

Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33
Mobil: 0709-28 82 75
 
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33