> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 

Krisplanering, krisledning och Kontinuitetsplanering

Kris

I Cupols visuella handlingsplaner skapas en medvetenhet och ett handlingsutrymme som inte går att uppnå annat än genom en välstrukturerad och validerad plan.

Det är ett dynamiskt och verklighetsnära verktyg för alla som ser en krismanuals begränsningar. Systemet är lätt reviderbart och frågorna vem, vad, hur och varför blir tydliga och överblickbara. Cupol ger en grafisk representation av planens kvalitet och svarar på frågorna vem som gör vad och vilka åtgärder som måste vidtas för att använda resurser på bästa sätt och nå uppsatta effekter?

Cupol Ledning Plan
[+] Förstora bilden

60 timmars arbete på en (1) timme

”Plans are nothing, planning is everything”
Dwight D. Eisenhower

Därför använder du en validerad handlingsplan som bas och reviderar den i de delar oförutsedda händelser sker. Du kan då snabbt och säkert ta beslut om åtgärder. Detta möjliggör även avancerad handlingsplanering med stora tidsbesparingar och med större trygghet att rätt saker görs i ett skarpt läge.

Håll ihop ledningsarbetet 24 timmar om dygnet

Låga inlärningströsklar gör att chefer och nya aktörer snabbt kan sätta sig in i rådande lägesbild och prioritera vilka åtgärder som skall vid tas framöver. Arbetet blir på så sätt mer personoberoende. Dels för att nyckelpersoners frånvaro inte blir lika sårbar. Och dels för att chefer kan rotera och hålla ihop led ningsarbetet under dygnets alla timmar även vid en längre kris.

Referens

“Av de tekniska krishanteringssystem vi tittat på har Cupol Ledning bra visuell överblick över händelseförlopp, bra logik och ett modernt 'tänk' jämfört med många andra system.“
Mikael Edwards, Fritidsresor.

 

Gratis demo


Mer om...


Broschyr
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33