> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 

Samverkan

Samverkan

Avgörande för framgångsrikt samverkansarbete är hur innovativt man angriper ett problem och hur väl aktörerna kompletterar varandra. I Cupol får samverkande aktörer en gemensam visuell handlingsplan där roller och sammanhang tydliggörs. Alla deltagare kan då både ta ett större helhetsansvar och vara mer proaktiva och ansvarsfulla i sitt eget agerande.

Cupol gör det enkelt att dela dokument och följa arbets- och informationsflödet mellan olika aktörer. Versionshantering ser till att stora projektrika företag kan spara 1-3 timmar per dag bara genom effektivare arbetsmöten, internt och externt.

För byggindustrin har vi specialfunktioner som hanterar ritningsflödet oberoende vilka CAD-system som används. Cupol förbättrar och förenklar projekteringen avsevärt så den blir snabbare och mer precis.

Referens

Samverkansområdet Skydd Undsättning Vård består av Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Luftfartsverket, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Statens Räddningsverk, Tullverket samt representanter från kommuner, landsting och länsstyrelser.

"Samverkansområde Skydd Undsättning Vård (SO SUV) är en stor och löst sammansatt grupp där det inte alltid har varit helt enkelt att driva arbetet framåt på en reell och resultatinriktad nivå över tid.

Cupol har strukturerat arbetet så att det tydliggjorts, förbättrat överblicken och ökat samsynen så att vi kan hålla ihop och driva den gemensamma planeringen bättre. Mångsidiga övningsrapporter har åskådliggjorts på ett enkelt och tydligt sätt och mätts mot de mål vi satt upp så att vi nu kan prioritera”
Ordförande Christer Waldegren, Sjöfartsverket och
vice ordförande Carl-Gustaf Dahlén, Kustbevakningen

 

Gratis demo


Mer om...


Broschyr
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33