> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

Integritetspolicy för Cupols Webbplatser.

Om du inte accepterar Integritetspolicyn bör du lämna Webbplatsen.
Genom att besöka och använda denna Webbplats accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy.

Allmän datainsamling
Cupol Change AB är angeläget om att skydda integriteten för dem som besöker Webbplatsen. Vi ber dig notera att Cupol Change AB kan sammanställa statistik och allmän information hänförlig till Cupol Change ABs kunder, försäljning, trafikmönster och information relaterad till av Cupol Change AB utvalda tredjepartsföretag. Nyss nämnd statistik och allmänna information innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer.

Personuppgifter
För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål kan det vara nödvändigt att fråga efter dina personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Cupol Change AB äger rätt att använda denna information för att svara på förfrågningar eller kontakta dig via post, e-post eller ringa och informera dig om Cupol Change ABs nya produkter, tjänster eller kampanjer. Om du beställer en produkt, efterfrågar en tjänst eller skickar innehåll till denna Webbplats, kan Cupol Change AB behöva kontakta dig för att erhålla ytterligare information som behövs för att bearbeta eller fullgöra din order och/eller efterfrågan. Cupol Change AB kommer emellertid inte, såvida det inte krävs av tillämpbara lagar, att vidarebefordra denna information till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta din order, fullgöra din efterfrågan eller hantera interaktiva kundprogram. Härmed ger du Cupol Change AB tillstånd att utbyta information som du lämnat med sina dotterbolag för ovannämnda ändamål.

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss kan denna Webbplats använda viss teknik för att samla in tekniska uppgifter om t.ex. adress för Internetprotokoll, operativsystem, webbläsartyp, trafikmönster och adresser till alla hänvisande webbplatser.

Sammanställda datas riktighet
Cupol Change AB kan på eget initiativ, eller på din begäran, komplettera, korrigera eller radera eventuella ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som Cupol Change AB samlar in i sammanhang med driften av denna Webbplats.

Besökaridentifiering
Från tid till annan kan Cupol Change AB placera information på din dator för att Cupol Change AB ska kunna identifiera dig. Denna information kallas allmänt för "cookies". Genom att ta reda på hur och när Cupol Change AB-besökare använder Webbplatsen, kan denna information hjälpa Cupol Change AB att fortsätta förbättra Webbplatsen. Cupol Change AB kommer bara att använda cookies för att visa information på din hårddisk som lades dit av en cookie från denna Webbplats. Bruket av cookies är branschstandard och många webbplatser använder dem. Cookies lagras på din dator och inte på denna Webbplats. Om du inte vill ta emot cookies, eller bli meddelad om när de placeras, kan du ange detta i din webbläsare, om denna medger det.

Ändring av Webbplats
Cupol Change AB äger rätt att ändra denna Integritetspolicy, eller ändra, modifiera eller dra in tillgången till denna Webbplats eller dess innehåll när som helst och utan föregående meddelande.

 

Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33