> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 

Referenser

Vad kunderna säger

Flygplan över palmer

"Av de tekniska krishanteringssystem vi tittat på har Cupol Ledning bra visuell överblick över händelseförlopp, bra logik och ett modernt ”tänk” jämfört med många andra system”
Mikael Edwards, Fritidsresor Gruppen

Kugghjul i klocka

"Samverkansområde Skydd Undsättning Vård (SO SUV) är en stor och löst sammansatt grupp där det inte alltid har varit helt enkelt att driva arbetet framåt på en reell och resultatinriktad nivå över tid.

Cupol har strukturerat arbetet så att det tydliggjorts, förbättrat överblicken och ökat samsynen så att vi kan hålla ihop och driva den gemensamma planeringen bättre. Mångsidiga övningsrapporter har åskådliggjorts på ett enkelt och tydligt sätt och mätts mot de mål vi satt upp så att vi nu kan prioritera och föra arbetet vidare med större vetskap om att vi gör rätt saker och att inget trillar mellan stolarna.

Vi har även fått ökad förståelse och kunskap om samverkansarbete i stort som utvecklat SO SUVs arbete."
Ordförande Christer Waldegren, Sjöfartsverket och
vice ordförande Carl-Gustaf Dahlén, Kustbevakningen

Popcorn

"Jag har förvandlat min ’popcorn fabrik’ till strategisk tydlighet. Jag ser så tydligt själv vart vi ska gå men jag har tidigare haft svårt att förmedla bilden till andra Den här gången har det gått väldigt lätt att samlas kring ett förslag, trots att arbetsgruppen varit stor, mycket tack vare Cupol.”

Och så har jag sparat mycket tid med hjälp av Cupol. Det är svårt att uppskatta hur mycket, men jag har hunnit med betydligt mer än jag trodde under den här tiden. Det är ovanligt.

Cupol är ett bra verktyg. Det skapar struktur och en enad bild vart vi ska gå. Fler borde helt klart använda det…"
vd Siw Wiblom på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kunder

 • Ekonomistyrningsverket

 • Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

 • Forsen projekt AB

 • Fortifikationsverket

 • Fotbollsförbundet och Rikspolisstyrelsen

 • Fritidsresor Gruppen AB

 • Försvarshögskolan

 • Försvarsmakten

 • Internationella fredsbevarande projekt MNE5

 • NCC

 • Samverkansområdet Skydd Undsättning Vård
  bestående av
  • Krisberedskapsmyndigheten
  • Kustbevakningen
  • Luftfartsstyrelsen
  • Rikspolisstyrelsen
  • Räddningsverket
  • Sjöfartsverket
  • Socialstyrelsen
  • Tullverket
  • samt representanter från Sveriges kommuner, landsting och länsstyrelser

 • Stockholms Läns Landsting

 • Stockholms Stad

 • Swedish Match

Vi har personlig kontakt med våra kunder och följer regelmässigt upp hur de upplever våra produkter och tjänster. Detta är en av våra centrala styrparametrar och en garanti för att kunna utveckla vårt företag och utbud i rätt riktning. En nöjd kund är det bästa betyg vi kan få i vår affärsverksamhet.


 
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33